Close

Quote uit ‘Het Schaduwjaar’

Eva met haar gouden haar,
zit op haar stoel en schommelt maar.
De wind is fel, de nacht een zwart doek,
ze huilt om de mannen die ze heeft vervloekt.
Meisjes pas op, gedraag je nooit slecht,
of je komt al vroeg in je graf terecht.

Kim Liggett

Quote uit ‘In Vrijheid’

Waar ik vandaan kom, telde elk kruimeltje brood. Jarenlang heb ik er zoveel opgeraapt, zoveel bewaard dat ik er mijn weg van Marokko tot Parijs mee zou kunnen markeren.

Malika Oufkir

Quote uit ‘De Elfde Plaag’

‘Zou de Stem hem de mogelijkheid hebben gegeven om zijn naam uit te spreken als dat geen bewijs was van Teddy’s eigen goddelijkheid? Zijn moeder had hem gezegd dat hij vervloekt was. Hij had dat toen al in twijfel getrokken, maar nu wist hij dat ze het volkomen bij het verkeerde eind had gehad: hij was het heiligste van het Heilige.’

John Baldwin Marr

Quote uit ‘De Vogelvrouw’

Mensen zijn robotten, bijna altijd voortbewogen door onvervulbare wensen en dromen. Driftig voortgejaagd door vastgeroeste, slechte gewoonten en een boosaardig karakter, alsof ze plots totaal ongevoelig zijn geworden en hun hersens niet langer functioneren.

Jos Vandeloo

Quote uit ‘Wat het Hart kan horen’

‘Het probleem zijn niet de ogen of de oren, Tin Win. Boosheid maakt blind en doof. Net als afgunst en wantrouwen. De wereld krimpt en valt uit elkaar wanneer je boos of bang bent. Voor ons net zo goed als voor degenen die met hun ogen zien. Die merken het alleen niet.’

Jan Philipp Sendker

Quote uit ‘De Stad van de wilde Goden’

‘want hij beschikte over goede relaties en had een goed gevoel voor handel, hij wist bevelen te geven en werd gerespecteerd. En wat niet goedschiks kreeg, kreeg hij kwaadschiks. Velen mompelden achter zijn rug dat hij een misdadiger was, maar niemand waagde hem dat in zijn gezicht te vertellen omdat het niet te bewijzen viel dat hij bloed aan zijn handen had.’

Isabel Allende

Quote uit ‘Annie Berber en het Verdriet van een tedere Crimineel’

‘”Er is niets veranderd, Tommie, jij bent mijn prinses.” Op elk woord legde Loulou de nadruk. Toen het neerleggen van de telefoon en het verschuiven van een stoel. Tegelijkertijd van beneden het openen van de kamerdeur. Ik sprong de trap af, mijn kamer in, en liet me met bonzend hart op mijn bed vallen.’

Yvonne Keuls

Quote uit ‘De Dochter van de Zijdekoopman’

‘Dus sla je op de vlucht?’
Nicole schudde haar hoofd. ‘Nee, ik ga me inzetten voor een achtenswaardige zaak’.
O-Lan schonk haar een teleurgestelde blik en tranen glansden in haar ogen. ‘Je vergist je. Je mag dat jezelf hebben wijsgemaakt, Nicole, maar het is niet de waarheid. Je weet niet eens wie de vijand is. Zo ga je het niet redden’.

Dinah Jefferies

Quote uit ‘Het Heksenmasker’

Het dringt tot me door dat Joanna en ik elkaar op een wonderlijke manier nodig hebben. Het valt niet te ontkennen dat er een soort begrip tussen ons bestaat. We kunnen weliswaar niet met elkaar overweg, maar vergeleken met het feit dat we verder ook met niemand overweg kunnen, valt dat in het niet.

Minette Walters