Close

Quote uit ‘De Elfde Plaag’

‘Zou de Stem hem de mogelijkheid hebben gegeven om zijn naam uit te spreken als dat geen bewijs was van Teddy’s eigen goddelijkheid? Zijn moeder had hem gezegd dat hij vervloekt was. Hij had dat toen al in twijfel getrokken, maar nu wist hij dat ze het volkomen bij het verkeerde eind had gehad: hij was het heiligste van het Heilige.’

John Baldwin Marr