Close

Quote uit ‘De Vogelvrouw’

Mensen zijn robotten, bijna altijd voortbewogen door onvervulbare wensen en dromen. Driftig voortgejaagd door vastgeroeste, slechte gewoonten en een boosaardig karakter, alsof ze plots totaal ongevoelig zijn geworden en hun hersens niet langer functioneren.

Jos Vandeloo