Close

Quote uit ‘De Stad van de wilde Goden’

‘want hij beschikte over goede relaties en had een goed gevoel voor handel, hij wist bevelen te geven en werd gerespecteerd. En wat niet goedschiks kreeg, kreeg hij kwaadschiks. Velen mompelden achter zijn rug dat hij een misdadiger was, maar niemand waagde hem dat in zijn gezicht te vertellen omdat het niet te bewijzen viel dat hij bloed aan zijn handen had.’

Isabel Allende

Quote uit ‘Annie Berber en het Verdriet van een tedere Crimineel’

‘”Er is niets veranderd, Tommie, jij bent mijn prinses.” Op elk woord legde Loulou de nadruk. Toen het neerleggen van de telefoon en het verschuiven van een stoel. Tegelijkertijd van beneden het openen van de kamerdeur. Ik sprong de trap af, mijn kamer in, en liet me met bonzend hart op mijn bed vallen.’

Yvonne Keuls