Close

Quote uit ‘De Dochter van de Zijdekoopman’

‘Dus sla je op de vlucht?’
Nicole schudde haar hoofd. ‘Nee, ik ga me inzetten voor een achtenswaardige zaak’.
O-Lan schonk haar een teleurgestelde blik en tranen glansden in haar ogen. ‘Je vergist je. Je mag dat jezelf hebben wijsgemaakt, Nicole, maar het is niet de waarheid. Je weet niet eens wie de vijand is. Zo ga je het niet redden’.

Dinah Jefferies

Quote uit ‘Het Heksenmasker’

Het dringt tot me door dat Joanna en ik elkaar op een wonderlijke manier nodig hebben. Het valt niet te ontkennen dat er een soort begrip tussen ons bestaat. We kunnen weliswaar niet met elkaar overweg, maar vergeleken met het feit dat we verder ook met niemand overweg kunnen, valt dat in het niet.

Minette Walters